ČESKOSLOVENSKÁ NORMA

MDT 621.873:531.2

Září 1992

Jeřáby jiné než mobilní a plovoucí
VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA STABILITU

ČSN
ISO 4304

27 0010

 

 

 

Cranes other than mobile and floating cranes - General requirements for stability

Appareils de levage autres que grues mobiles et grues flottantes - Exigences générales relatives à la stabilité

Krane andere als mobile und schwimmende - Allgemeine Fordeungen für Stabilität

 

Tato norma obsahuje ISO 4304:1987

 

Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazná

- v působnosti Českého úřadu bezpečnosti práce v celém rozsahu

- v působnosti Slovenského úřadu bezpečnosti práce v celém rozsahu

- v působnosti Slovenského báňského úřadu v částech 3, 4, 5 a 6

- v působnosti Federálního ministerstva dopravy v celém rozsahu

na základě jejich žádosti.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

 

ISO 4302 zavedena v ČSN 27 0103 NAVRHOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ JEŘÁBŮ. Výpočet podle mezních stavů

ISO 4306-1 zavedena v ČSN ISO 4306-1 Jeřáby. NÁZVOSLOVÍ ČÁST 1: VŠEOBECNĚ

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

 

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: QXD.D/jeřáby, ATS.S/stacionární, ATC.R/stabilita, ABC/standardizované parametry, ATB.XO/rozměry

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: LOD - NOR Praha, IČO 158 95262, Jaroslav Třeštík

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Jan Dvořák

 

Federální úřad pro normalizaci a měření
23051


Strana 2

Jeřáby jiné než mobilní a plovoucí

ISO 4304

OBECNÉ POŽADAVKY NA STABILITU

První vydání

1987-06-01


 

MDT 621.873:531.2

 

Deskriptory: handling equipment, lifting equipment, cranes (hoists), stability, rules of calculation.

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o nějaké téma (námět), pro které byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO ke schválení před jejich přijetím jako mezinárodních norem Radou ISO. Mezinárodní normy se schvalují podle postupů ISO, které vyžadují souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

Mezinárodní normu ISO 4304 vypracovala technická komise ISO/TC 96 Jeřáby, zdvihací zařízení a příbuzná zařízení.

Uživatelé by měli vzít na vědomí, že všechny mezinárodní normy občas procházejí revizí a všechny odvolávky v této normě na jakékoliv jiné mezinárodní normy se týkají vždy jejich posledního vydání, pokud není stanoveno jinak.

 -- Vynechaný text --