ČESKÁ NORMA

MDT 621.873.1.001.33

Říjen 1994

Jeřáby a zdvihací zařízení
KLASIFIKACE
Část 4: Jeřáby výložníkového typu

ČSN
ISO 4301-4

27 0023

 

 

 

Cranes and related equipment. Classification Part 4: Jib cranes.

Grues et éguipements correspondants. Classification Partie 4: Grues à flèche.

Krane und Hebezeuge. Die Klassifizierung. Der Teil 4: Auslegerkrane.

 

Tato norma obsahuje ISO 4301-4:1989.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 4301-1 zavedena v ČSN ISO 4301-1 Jeřáby a zdvihací zařízení. Klasifikace. Část 1: Všeobecně. (27 0020)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Slovácké strojírny a. s., Uherský Brod, IČO 00008702, Ing. Špaček František

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslav Vomočil

 

Ó Český normalizační institut, 1994
16542


Strana 2

JEŘÁBY A ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ

ISO 4301-4

KLASIFIKACE

Druhé vydání

Část 4: Jeřáby výložníkového typu

1989-09-01


 

MDT: 621.873.1.001.33

 

Deskriptory: handling equipment, lifting equipment, cranes (hoists), classification.

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice. Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů. Mezinárodní norma ISO 4301 byla připravena technickou komisí ISO/TC 96 „Jeřáby".

 

Uživatelé by měli vzít na vědomí, že všechny mezinárodní normy občas procházejí revizí a všechny odvolávky v této normě na jakékoliv jiné mezinárodní normy se týkají vždy jejich posledního vydání, pokud není stanoveno jinak.

 

ISO 4301 sestává z těchto částí, pod všeobecným názvem

 

Jeřáby a zdvihací zařízení -- KLASIFIKACE:

-  Část 1: Všeobecně

-  Část 2: Mobilní jeřáby

-  Část 3: Věžové jeřáby

-  Část 4: Jeřáby výložníkového typu

-  Část 5: Mostové a portálové jeřáby

 

1   Předmět normy

 

Tato část ISO 4301 ustanovuje klasifikace výložníkových jeřábů s vyjímkou výložníkových jeřábů věžových, mobilních a železničních. Klasifikace vychází z počtu pracovních cyklů, které mají být vykonány během očekávané životnosti zařízení a jeho mechanismů a ze součinitele spektra zatížení, který reprezentuje jmenovitý stav zatížení.

 -- Vynechaný text --