ČESKÁ NORMA

MDT 621.873:62-51:003.62

Červenec 1994

Jeřáby
GRAFICKÉ ZNAČKY
Část 1: Všeobecně

ČSN
ISO 7296-1

27 0110

 

 

 

Cranes. Graphic symbols. Part 1: General

Appareils  de levage  à charge  suspendue. Symboles  graphiques. Partie 1: Généralités

Kräne. Graphisches Symbole. Teil 1: Allgemeine Angaben

 

Tato norma obsahuje ISO 7296-1:1991.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 3461-1 zavedena v ČSN ISO 3461-1 Všeobecné zasady tvoření grafických značek. Část 1: Grafické značky používané na zařízeních (01 8016)

ISO 4196 zavedena v ČSN ISO 4196 Grafické značky. Použití šipek (01 8005)

ISO 7000  dosud nezavedena

IEC 417 zavedena v ČSN IEC 417 Značky nahrazující nápisy na zařízeních (34 5550)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: CRANE SERVIS Ostrava, IČO 00569437, Ing. Miroslav Chromečka

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslav Vomočil

 

Ó Český normalizační institut, 1994
16460


Strana 2

Jeřáby. GRAFICKÉ ZNAČKY.

ISO 7296-1

Část 1: Všeobecně

První vydání

1991-12-15


 

MDT 621.873:62-51: 003.62

 

Deskriptory: handling equipment, lifting equipment, cranes (hoists), control panels, control knobs, signal lamps, graphic symbols, colour codes.

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o nějaké téma ( námět), pro které byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zůčastňují i mezinárodní, vládní i nevládní organizace, s nimiž ISO navázalo pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech elektrotechnické normalizace.

 

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO ke schválení před jejich přijetím jako mezinárodní normy Radou ISO. Mezinárodní normy se schvalují podle postupů ISO, které vyžadují souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

 

Mezinárodní norma ISO 7296-1 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 96 Jeřáby, subkomisí SC 2 Terminologie.

 

ISO 7296 se bude skládat z následujících částí s obecným názvem Jeřáby. Grafické symboly:

- Část 1: Všeobecně

- Část 2: Mobilní jeřáby

- Část 3: Věžové jeřáby

- Část 4: Výložníkové jeřáby

- Část 5: Mostové a portálové mostové jeřáby

 

1 Všeobecně

 

1.1 Předmět normy

Tato část ISO 7296 uvádí obecné grafické značky pro použití na ovládacích prvcích jeřábů (kap.2) a určuje barvu ovládacích tlačítek a signálních žárovek (kap.3).

 

Značky jsou rozděleny do následujících skupin uvedených v bodech 2.1, 2.2 a 2.3:

 

2.1 Značky pro základní směry pohybu a polohy zapnuto/vypnuto

 

2.2 Značky pro ovládací prvky jeřábníka

 

2.3 Informativní značky

 

POZNÁMKA - Grafické značky používané v této části ISO 7296 jsou v souladu s ISO 3461-1:1988 Obecné zásady tvorby grafických značek. Část 1: Grafické značky pro použití na zařízení, ISO 4196:1984 Grafické značky. Použití šipek, ISO 7000: 1989 Grafické značky pro použití na zařízení. Rejstřík a přehled a s IEC 417:1973 Grafické značky pro použití na zařízení. Rejstřík, přehled a sestavování jednotlivých listů.

 -- Vynechaný text --