MDT 681. 873/. 887: 001. 4

ČSN 27 0005

Březen 1994

ČESKÁ NORMA

ILUSTROVANÝ SLOVNÍK JEŘÁBŮ A TĚŽKÝCH ZDVIHADEL

Illustrated terminology for cranes and lifting appliances

Terminologie illustrée pour appareils lourds de levage et de la menutention

Illustrierte Terminologie für Krane und Hebezeuge

© Český normalizační institut, 1993


MDT 621. 873/. 887: 001. 4                                  ČESKÁ NORMA                                           Březen 1994

ILUSTROVANÝ SLOVNÍK JEŘÁBŮ A TĚŽKÝCH ZDVIHADEL

ČSN 27 0005

Illustrated terminology for cranes and lifting appliances

Terminologie illustrée pour appareils lourds de levage et de la menutention

Illustrierte Terminologie für Krane und Hebezeuge

Tato norma obsahuje technické doporučení sekce I Evropského sdružení pro dopravní techniku FEM 1. 002 z roku 1983 Ilustrované názvosloví jeřábů a těžkých zdvihadel.

Předmluva

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: QXD. D/jeřáby, QXD/zdvihací zařízení, LBB. H/názvosloví, LBQ. Q/ilustrace, LBB. HF/slovník, LBM. B/slovníky, LBB. M/jazyky, LBB. MEB/německý jazyk, LBB. MEF/anglický jazyk, LBB. MCD/španělský jazyk, LBB. MCB/francouzský jazyk

Vypracování normy

Zpracovatel: CRANE SERVIS Praha, IČO: 00569437, Ing. Miroslav Chromečka, Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jan Dvořák

© Český normalizační institut, 1993

15463


ČSN 27 0005

Předmět normy

Norma uvádí přehled harmonizovaných národních výrazů v oblasti jeřábů a zdvihacích zařízení к usnadnění mezinárodní výměny, podpory к výzkumu a technického pokroku, směřující ke zlepšení všeobecných podmínek bezpečnosti při práci.

1       OCELOVÉ KONSTRUKCE

OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE

De      - STAHLKONSTRUKTIONEN

En      - STRUCTURES

Es       - ESTRUCTURAS METALICAS

Fr       - STRUCTURES METALLIQUES

It        - STRUTTURE METALLICHE

Ne      -METALEN GERAAMTEN

Sv       - STÂLKONSTRUKTIONER