ČESKÁ NORMA

MDT 621.874/.875.001.33

Únor 1994

Jeřáby
KLASIFIKACE
Část 5: Mostové a portálové mostové jeřáby

ČSN
ISO 4301-5

27 0024

 

 

 

Cranes - Classification Part 5: Overhead traveling and portal bridge cranes

Appareils de levage á charge suspendue - Clasification Partie 5: Ponts roulants et ponts portiques

Krane. Die Klassifizierung. Teil 5: Brücker- und Portalbrückerkräne

 

Tato norma obsahuje ISO 4301-5:1991.

 

Národní předmluva

ISO 4301-1 je zavedena v ČSN ISO 4301-1 Jeřáby a zdvihací zařízení. Klasifikace. Část 1: Všeobecně

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: QP/QX/manipulace s materiálem, QXD/zdvihací zařízení, QXD.D/jeřáby, QXD.DJ/mostové  jeřáby, QXD.DJD/ portálové jeřáby, LIG.L/klasifikační systémy

 

Vypracování normy

Zpracovatel: CRANE SERVIS Praha, IČO 00569437, Ing. Miroslav CHROMEČKA

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslav Vomočil

 

© Český normalizační institut, 1993
15344


Strana 2

Jeřáby. KLASIFIKACE

ISO 4301-5

Část 5: Mostové a portálové

První vydání

mostové jeřáby

1991-01-15


 

MDT: 621.874/.875.001.53

 

Deskriptory: handling equipment, lifting equipment, cranes (hoists) classification

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) -je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o nějaké téma (námět), pro které byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech elektrotechnické normalizace.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO ke schválení před jejich přijetím jako mezinárodní normy Radou ISO. Mezinárodní normy se schvalují podle postupů ISO, které vyžadují souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 4301-5 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 96, Jeřáby, subkomisí SC 9, Mostové a portálové jeřáby.

 

ISO 4301 sestává z těchto částí, pod všeobecným názvem

 

Jeřáby - Klasifikace

- Část 1: Všeobecně

- Část 2: Mobilní jeřáby

- Část 3: Věžové jeřáby

- Část 4: Jeřáby výložníkového typu

- Část 5: Mostové a portálové mostové jeřáby

 

1 Předmět normy

 

Tato část ISO 4301 stanoví klasifikaci mostových a portálových mostových jeřábů založenou na počtu operačních cyklů, které se mají provést během očekávané životnosti zařízení a jeho mechanizmů a na součiniteli spektra zatížení, který představuje jmenovitý stav zatížení.

 -- Vynechaný text --