ICS 53.040.10

ČSN

EN 619

 

26 0084

Říjen 2022

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Kontinuální manipulační zařízení a systémy – Bezpečnostní požadavky na zařízení pro mechanickou manipulaci s přepravními jednotkami

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 619+A1 (26 0084) z července 2011.

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2022
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.