ČESKOSLOVENSKÁ NORMA

MDT 621.869.001.4

Srpen 1993

REGÁLOVÉ ZAKLADAČE
Metody zkoušení

ČSN 26 7403


 

 

 

Storage and retrieval machines. Test methods

Approvisionneurs mécaniques de casiers. Méthodes d'essai

Regalbediengeräte. Prüfungsmethoden

 

Předmluva

 

Citované normy

 

ČSN 01 5907 Značení mazacích míst

ČSN 01 8010 Bezpečnostní barvy a značky. Všeobecná ustanovení

ČSN 01 8012 Bezpečnostní značky a tabulky

ČSN 26 7106 Regálové zakladače. Bezpečné vzdialenosti zakladačov

ČSN 26 7107 Bezpečnostná technika Žeriavy. Pasport regálových zakladačov

ČSN 26 7400 Regálové zakladače. Názvosloví

ČSN 26 7401 Regálové zakladače. Všeobecné technické požadavky

ČSN 26 7402 Regálové zakladače. Požadavky bezpečnosti

ČSN 26 9630 Manipulační jednotka a regálová buňka. Návaznost obrysových rozměrů

ČSN 27 0100 Výpočet ocelových lan pro jeřáby a zdvihadla

ČSN 27 0108 Jeřáby. Grafické symboly

ČSN 33 2540 Předpisy pro elektrické vybavení

ČSN 34 1500 Základní předpisy pro elektrická trakční zařízení

ČSN 34 3510 Bezpečnostní tabulky a nápisy pro elektrická zařízení

ČSN 34 3800 Revize elektrických zařízení a hromosvodů

ČSN 83 2042 Pracovní ochrana. Ovládače výrobního zařízení. Všeobecné požadavky

ČSN 83 2045 Pracovní ochrana. Výrobní zařízení. Všeobecné požadavky na pracovní místa

ČSN 83 2090 Ergonomické požadavky na pracovní systémy

 

Další souvisící normy

 

ČSN 01 0103 Výpočet ukazatelů spolehlivosti dvoustavových soustav

ČSN 01 0606 Spolehlivost v technice. Postup volby nomenklatury normovaných ukazatelů spolehlivosti

ČSN 01 0631 Spolehlivost v technice. Systémy sběru provozních informací. Základní ustanovení

ČSN 26 7105 Regálové zakladače. Základní parametry

ČSN 26 9631 Manipulační jednotka a regálová buňka. Návaznost rozměrů stykových ploch

ČSN 27 0142 Jeřáby a zdvihadla. Zkoušení

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

 

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: QRM/skladovací zařízení, QRM.regály, NXK/řetězy, NXH.FF/ocelová lana, BL/BY/zkoušení

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: Strojírenský zkušební ústav, Brno, IČO 001490, pobočka Jablonec n. N. - Ing. Milan Bartáček

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Aléxandros Georgiádis

 

Ó Federální úřad pro normalizaci a měření
32698


Strana 2

 

1 Předmět normy

 

Tato norma platí pro zkoušení regálových zakladačů, které mají jako nosné prostředky ocelová lana nebo lamelové řetězy. Norma platí i pro dovážené zakladače.

Na zkoušení elektrických částí regálového zakladače se vztahuje ČSN 33 2540.

 -- Vynechaný text --