ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 621.869.72

Schválena: 13.12.1989

REGÁLOVÉ ZAKLADAČE
Názvosloví

ČSN 26 7400


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Orderpicking machines. Terminology

 

Tato  norma stanoví  základní české  a slovenské  názvy regálových  zakladačů (dále  jen zakladačů  kromě čl.  1), jejich druhů, parametrů a činností, hlavních částí, systémů řízení, spínačů a snímačů.

Pokud se vyskytnou názvy definované v některých názvoslovných normách  jinak, popř. mají jiný výklad, vyplývají tyto odchylky ze skutečnosti, že mohou mít v ostatních oblastech hospodářství odlišný význam.

K českým a  slovenským názvům jsou  přiřazeny obdobné názvy  v  jazyce ruském,  a to v  případech, kdy byly  nalezeny dostatečně věrohodné podklady pro to, že jde o název významově ekvivalentní.

Obsah normy je rozdělen do těchto částí:

 

Obsah

 

strana

I

Druhy

II.

Parametry a činnosti

III.

Hlavní části

IV.

Systémy řízení

V.

Spínače a snímače

 

I. DRUHY

 

1. regálový zakladač                            skladovací zařízení určené k mechanizované

regálový zakladač                               obsluze regálů (zakládání

Nezobrazitelný cizojazyčný text!                a odebírání), pojíždějící pouze

                                                v dráze vázané na regál

 

2. zakladač pro ruční zakládání                 zakladač, z něhož se zakládání

a odběr                                         a odebírání provádí ručně

zakladač na ručné zakladanie a odber

Nezobrazitelný cizojazyčný text!Účinnost od:
1.1.1991

25984-- Vynechaný text --