ČESKÁ NORMA

MDT 621.869.72

Březen 1995

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO
AUTOMATICKÉ MALÉ REGÁLOVÉ
ZAKLADAČE

ČSN 26 7408


 

 

 

Safety regulations for small automatic storage and retrieval equipment

Règlements de sécurité pour les appareils de transtockage automatiques

Sicherheitsvorschriften für kleine automatisierte Regalbediengeräte

 

Obsahem této normy je technický předpis Evropské federace pro vnitropodnikovou dopravu FEM 9.754.

Překlad normy byl vypracován z německé verze FEM 9.754.

 

Články 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 a 5.6 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb. o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazné na základě požadavku Českého úřadu bezpečnosti práce.

 

Předmluva

 

Citované předpisy

FEM 9.101   Regálové zakladače. Definice - dosud nezavedeny

FEM 9.311 Podklady pro výpočet regálových zakladačů. Nosné konstrukce - dosud nezavedeny

FEM 9.753 Bezpečnostní předpisy pro regálové zakladače - zavedeny v ČSN 26 7407

 

Souvisící normy

ČSN 26 7402  Regálové zakladače. Požadavky bezpečnosti

 

Porovnání s FEM 9.754

Tato norma je identická s technickými předpisy FEM 9.754

 

Vypracování normy

Zpracovatel: TRANSPORTA, a. s. Chrudim, IČO 45534268, Zdeněk Dostál

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Richard Dušek

 

Ó Český normalizační institut, 1994
17414


Strana 2

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

2

1

Předmět normy

2

2

Terminologie

3

2.1

Malé regálové zakladače

3

2.2

Uzavřený prostor

3

2.3

Pracovní prostor zakladače

3

2.4

Stanoviště obsluhy

3

3

Provedení a vybavení

3

4

Všeobecné provozní podmínky

4

4.1

Návrh zařízení a provozu

4

4.2

Omezení uzavřeného prostoru

4

4.3

Manipulační jednotky

4

4.4

Použití

4

5

Bezpečnostní zařízení

4

5.1

Odnímatelná ochranná zařízení

5

5.2

Brzdy

5

5.3

Omezení pojezdu a zdvihání

5

5.4

Zajištění proti srážce

5

5.5

Zajištění proti vykolejení, překlopení a převrhnutí

5

5.6

Elektrická ochranná zařízení

5

5.6.1

Zemění

5

5.6.2

Zařízení pro nouzové vypnutí

5

5.6.3

Uvedení do provozu

6

5.6.4

Ruční řízení

6

5.6.5

Přívod proudu

6

5.7

Osvětlení

6

6

Údržba, kontrola, opravy

6

Informativní příloha

8

 

Předmluva

 

V případě, že nebudou dodržena následující doporučení, musí být mezi dodavatelem a zákazníkem smluvně odsouhlasena rovnocenná ustanovení, týkající se zejména ochrany osob, která pak musí být projednána pokud možno předem s příslušnými orgány.

 

1   Předmět normy

 

Ustanovení uvedená v předložených předpisech platí pro malé regálové zakladače, použité pro automatickou obsluhu regálů, kam patří malé regálové zakladače, které pracují v uzavřeném prostoru s max. výškou 12, 5 m, max.


Strana 3

nosností 315 kg a nemanipulují žádné neskladné náklady (celkové rozměry délka + šířka + výška menší než 2,5 m). Tyto malé regálové zakladače nemají žádné zařízení pro spolujízdu osob. Zakladače, které neodpovídají těmto charakteristikám, nespadají pod níže uvedená doporučení a musí odpovídat ustanovením FEM 9.753 „Bezpečnostní předpisy pro regálové zakladače".

 -- Vynechaný text --