ČESKÁ NORMA

MDT 621.869.72:614.8

Březen 1995

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY
PRO REGÁLOVÉ ZAKLADAČE

ČSN 26 7407


 

 

 

Safety regulations for storage and retrieval equipment

Règlements de sécurité pour les appareils de transtockage

Sicherheitsvorschriften für Regalbediengeräte

 

Obsahem této normy je technický předpis Evropské federace pro vnitropodnikovou dopravu FEM 9.753.

Překlad normy byl vypracován z německé verze FEM 9.753.

Články 3.1.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5.3, 5.5 a 5.7 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb. o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazné na základě požadavku České úřadu bezpečnosti práce.

 

Předmluva

 

Citované předpisy

FEM 9.311 Podklady pro výpočet regálových zakladačů.

Nosné konstrukce - dosud nezavedeny

FEM 9.512 Podklady pro výpočet regálových zakladačů.

Hnací ústrojí - dosud nezavedeny

FEM 9.661 Základy výpočtu seriových zdvihadel. Velikosti a provedení lanových pohonů - dosud nezavedeny

FEM 9.754 Bezpečnostní předpisy pro automatické malé regálové zakladače - zavedeny v ČSN 26 7408

FEM 9.831 Úchylky a vůle ve výškovém regálovém skladu - dosud nezavedeny

 

Souvisící normy

ČSN 26 7402 Regálové zakladače. Požadavky bezpečnosti

 

Porovnání s FEM 9.753

Tato norma je identická s technickými předpisy FEM 9.753

 

Vypracování normy

Zpracovatel: TRANSPORTA, a. s. Chrudim, IČO 45534268, Zdeněk Dostál

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Richard Dušek

 

Ó Český normalizační institut, 1994
17413


Strana 2

Obsah

 

strana

 

 

 

1

Předmět normy - definice - omezení

1.1

Regálové zakladače

1.2

Přesuvna

1.3

Stanoviště obsluhy

1.4

Stanoviště řidiče

 

 

 

2

Konstrukce a vybavení, pravidla

 

 

 

3

Regálové zakladače

3.1

Stanoviště obsluhy

3.1.1

Ovládací zařízení

3.1.2

Přístup a opuštění stanoviště obsluhy

3.1.3

Provedení, dimenzování, stanoviště obsluhy

3.1.4

Výstražná zařízení

3.1.5

Osvětlení

3.2

Zdvihové ústrojí

3.2.1

Brzda zdvihového ústrojí

3.2.2

Omezení zdvihání

3.2.3

Omezovač nosnosti

3.2.4

Zajištění proti uvolnění lana a řetězu

3.2.5

Zajištění proti překlopení, zachycovače, omezovač rychlosti spouštění

3.2.6

Nosný prostředek

3.3

Pojezdové ústrojí

3.3.1

Brzda

3.3.2

Omezení pojezdu a snížení rychlosti pojezdu

3.3.3

Zajištění proti vykolejení, překlopení a převrhnutí

3.3.4

Čistič kolejí

3.4

Zakládací zařízení

3.5

Řízení

3.6

Elektrická bezpečnost

3.7

Výrobní štítek

 

 

 

4

Přesuvny

4.1

Bezpečnost proti klopení

4.2

Pojezd přesuven

4.3

Provoz přesuven

4.4

Přesuvny pro více regálových zakladačů

4.5

Přídavná zařízení

4.6

Spínač přípojky na síť

4.7

Odpojovač

4.8

Výrobní štítek

 

 

 

5

Manipulační ulička

5.1

Kolejnice pojezdové a vodící dráhy


Strana 3

5.2

Bezpečné vzdálenosti

5.3

Zajištění uličky

5.4

Zařízení pro údržbu

5.5

Únikové cesty

5.6

Štítky, výstražná označení

5.7

Zajištění proti srážce

 

 

 

6

Manipulační jednotka

7

Předávací prostor mimo regály

8

Regály

9

Zkoušky a průkaz

10

Podmínky pro řádný a bezpečný provoz zařízení

11

Kontrola, údržba, opravy

Příloha A

 

1 Předmět normy - definice - omezení

 

Tyto předpisy platí pro všechny druhy regálových zakladačů vedených po kolejnici a k nim příslušných přesuven. Výjimkou jsou malé regálové zakladače s automatickým řízením, na které se vztahuje FEM 9.754.

 -- Vynechaný text --