ČESKOSLOVENSKÁ NORMA

MDT 658.23:658.78

Říjen 1993

Manipulace s materiálem
ŠÍŘKY A VÝŠKY CEST A ULIČEK

ČSN 26 9010


 

 

 

Materials handling. Wides and heights of roads and aisles

Manutention. Largeurs et hauteurs des routes at des ruelles

Materialbewegung. Wegbreiten und Höhe der Verkehrswege

 

Tato norma je podle 3 § zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazná v rozsahu působnosti Českého úřadu bezpečnosti práce a Slovenského úradu bezpečnosti práce na základě jejich požadavků.

 

Předmluva

 

Citované normy

ČSN 26 7106 Regálové zakladače. Bezpečné vzdálenosti zakladačů

ČSN 26 8809 Zdvižné vozíky. Typový list

ČSN 26 9017 Skladování. Názvosloví ploch a prostorů

ČSN 73 5105 Předpisy pro výstavbu stavebních objektů. Výrobní a průmyslové budovy

 

Další souvisící normy

ČSN 26 9030 Skladování. Základy bezpečné manipulace

ČSN 26 9041 Manipulační jednotky. Jednotné modulové řady

ČSN 26 8811 Pracovní ochrana. Motorové vozíky. Všeobecné požadavky na bezpečnost

ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty

ČSN 73 0844 Požární bezpečnost staveb. Sklady

 

Deskriptory podle Tezauru ISO/ROOT

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: QP/QY/manipulace s materiálem, RGH.T/prostory pro nakládku a vykládku, ZKH/výroba, QR/skladování, ATB.XOE/šířka, ATB.XOC/výška, ATB.XO/rozměry

 

Vypracování normy

Zpracovatel: MSB LOGISTIK spol. s. r. o. Praha, IČO 416 95844 Ing. Jaroslav Jeřábek, Karel Nenadál

Pracovník Institutu pro technickou normalizaci: Ing. Klement Kukla

 

Ó Federální úřad pro normalizaci a měření, 1993
15147


Strana 2

 

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje šířky a výšky cest a uliček pro manipulaci s materiálem z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve výrobních, průmyslových a skladovacích objektech.

 -- Vynechaný text --