ICS 91.190

ČSN

EN 15684

 

16 5193

Červen 2021

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Stavební kování – Mechatronické cylindrické vložky –
Požadavky a zkušební metody

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15684 (16 5193) z června 2013.

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2021
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.