ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 683.35/.37

Červen 1992

Stavební kování
DVEŘNÍ A OKENNÍ UZÁVĚRY
Technické předpisy

ČSN 16 6014


 

 

 

Building hardware. Door and casement bolts. Technical requirements

Quincaillerie de bâtiment. Crémones. Spécifications techniques

Baubeschläge. Tür- und Fenstergetriebe. Technische Lieferbedingungen

 

Předmluva

 

Citované normy

ČSN 01 0102 Názvosloví spolehlivosti v technice

ČSN 16 6011 Stavební kování. Základní ustanovení

 

Další souvisící normy

ČSN 74 6101 Dřevěná okna a balkónové dveře. Základní ustanovení

ČSN 74 6501 Ocelové zárubně. Společná ustanovení

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

NF P 26-102 Quincaillerie de bâtiment. Crémones. Définitions - Classifications - Désignations (Stavební kování. Uzávěry. Definice, třídění, značení)

NF P 26-303 Quincaillerie de bâtiment. Crémones. Caractéristiques et essais (Stavební kování. Uzávěry. Požadavky a zkoušení)

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ON 16 6014 Dveřní a okenní uzávěry. Technické předpisy z 20. 10. 1971.

 

Změny proti předchozí normě

Norma byla celkově aktualizována. Doplněna odvolávka na ČSN 16 6011, zobecněny funkční a pevnostní požadavky a zpřesněno zkoušení bezporuchovosti funkce.

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: RQQ/stavební kování (budovy), NSX/uzávěry, RPM. RPQ/dveře, RQQ. K/dveřní kování, RPS/RPW/okna, ABL/technické podmínky

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav strojírenského spotřebního zboží, Praha, IČO 010 529 - Ing. Jaroslav Janeba

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Alexandra Menzelová

 

Federální úřad pro normalizaci a měření
25285


Strana 2

1 Předmět normy

 

Tato norma je určena pro výrobu, zkoušení a dodávání dveřních a okenních uzávěrů (dále jen uzávěrů).

Doplňuje ČSN 16 6011 Stavební kování. Základní ustanovení.

 -- Vynechaný text --