ICS 27.080; 27.200

ČSN

EN 1736 

14 5109

Červen 2009 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Pružné potrubní prvky, tlumiče vibrací, dilatační spoje a nekovové trubky – Požadavky, konstrukce
a montáž

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1736 (14 5109) z listopadu 2000.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.