ICS 23.060.30

ČSN

EN 593

 

13 3901

Květen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Průmyslové armatury – Kovové uzavírací motýlové klapky
pro všeobecné použití

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 593+A1 (13 3901) ze září 2011.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.