ICS 91.140.70

ČSN

EN 1287

 

13 7106

Březen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zdravotnětechnické armatury – Nízkotlaké termostatické směšovače –
Všeobecné technické požadavky

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1287 (13 7106) ze srpna 2000.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.