ICS 91.140.70

ČSN

EN 1111

 

13 7105

Únor 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zdravotnětechnické armatury – Termostatické míchací
armatury (PN 10) – Obecné technické podmínky

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1111 (13 7105) ze září 1999.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.