ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 621.646.6

Schválena: 29.6.1990

Armatury průmyslové
KOHOUTY KUŽELOVÉ
PN 6, PN 10 a PN 16

ČSN 13 4110

JK 422 3

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Plug valves PN 6, PN 10 and PN 16

 

Rozměry v mm

Hmotnost „m" v kg

 

Tato norma platí pro konstrukci, výrobu, prověřování a dodávání kuželových kohoutů (dále jen kohoutů) bezucpávkových a ucpávkových

v provedení přímém, trojcestném a zobákovém, pro připojení přírubové a nátrubkové, s tělesem ze šedé litiny a neželezných kovů. Norma stanoví jejich použití, stavební a připojovací rozměry pro PN 6, PN 10 a PN 16.

 

KOHOUT BEZUCPÁVKOVÝ PŘÍRUBOVÝ PŘÍMÝ

 

Provedení A

 

1X1.gif

 

Obr. 1


Nahrazuje: viz Dodatek

Účinnost od:
1.7.1991

25116-- Vynechaný text --