ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 621.646

Schválena: 17.5.1988

ARMATURY PRŮMYSLOVÉ
Technické předpisy
Všeobecná ustanovení

ČSN 13 3060 část 1

JK 422

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Industrial valves. Technical delivery code. General regulations

 

Tato norma stanoví všeobecné požadavky pro konstrukci a výrobu všech druhů průmyslových armatur všech výrobních oborů. Zpřesněné technické požadavky nebo přísnější údaje pro jednotlivé druhy průmyslových armatur (ventily, klapky, šoupátka, kohouty atd.) mohou být uvedeny v technických dodacích předpisech pro příslušné druhy armatur, popř. v technických předpisech pro armatury jednotlivých výrobních oborů, např. pro energetiku, plynárenství, chemii atd.

 

I. VŠEOBECNĚ

 

1. Průmyslové armatury jsou podstatnými a velmi důležitými prvky různých průmyslových a potrubních zařízení. Na jejich jakosti, provedení, funkci a provozní spolehlivosti závisí ve značné může bezpečnost, spolehlivost a bezporuchovost celého zařízení nebo jeho jednotlivých částí. Je proto třeba věnovat všem armaturám náležitou péči při konstrukci, výrobě, skladování, dopravě, montáži, obsluze a údržbě v provozu.

 

Rozsah výroby

 

2. Armatury se vyrábějí v rozsahu jmenovitých světlostí (viz ČSN 13 0015), jmenovitých tlaků a pracovních teplot, popř. pracovních stupňů (viz ČSN 13 0010), jak uvádějí příslušné rozměrové normy nebo technické podmínky jednotlivých druhů armatur.

 

Poptávka a nabídka

 

3. Poptávka má obsahovat údaje o účelu a pracovních podmínkách, pro které má být armatura určena.

 

4. Nabídka musí obsahovat technické údaje pro úplné a přesné vystavení objednávky. K některým druhům armatur zašle výrobce s nabídkou dotazník k vyplnění požadovaných údajů.


Nahrazuje ČSN 13 3060 - 1 část
z 9.1.1978

Účinnost od
1.7.1989

25103-- Vynechaný text --