ČESKOSLOVENSKÁ ŠTÁTNA NORMA

MDT 621.643.2/.4:628.24

Schválená: 18.6.1986

Liatinové odpadové rúry a tvarovky
KOLENÁ

ČSN 13 2140

JK 552 41

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Bends

 

Rozmery v mm

 

1X1.gif

 

Obr.

 

Koleno so stredovým uhlom a = 30o menovitej svetlosti DN 100 sa označí:

 

Koleno 100 - 30o ČSN 13 2140

 

1X2.gif

 

Pokračovanie


Nahrádza ČSN 13 2140
z 3.1.1959

Účinnosť od:
1.6.1987

25074-- Vynechaný text --