ČESKOSLOVENSKÁ ŠTÁTNA NORMA

MDT 621.643.2/.4:628.24

Schválená: 18.6.1986

Liatinové odpadové rúry a tvarovky
PRECHODY

ČSN 13 2125

JK 552 41

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Transitions

 

Rozmery v mm

 

1X1.gif

 

Obr.

 

Prechod menovitej svetlosti DN 100 a s koncom DN1 150 sa označí:

 

Prechod 100/150 ČSN 13 2125

 

1X2.gif

Nahrádza ČSN 13 2125
z 3.1.1959

Účinnosť od:
1.6.1987

25069-- Vynechaný text --