ČESKOSLOVENSKÁ ŠTÁTNA NORMA

MDT 621.643.2/.4:628.24

Schválená: 18.6.1986

Liatinové odpadové rúry a tvarovky
ODBOČKY JEDNODUCHÉ

ČSN 13 2120

JK 552 41

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Simple branch pipes

 

Rozmery v mm

 

1X1.gif

 

Obr.

 

Odbočka jednoduchá menovitej svetlosti DN 100 a DN1 65 sa označí:

Odbočka 100/65 ČSN 13 2120

 

1Y1.gif

 

Pokračovanie


Nahrádza ČSN 13 2120
z 3.1.1959

Účinnosť od:
1.6.1987

25067-- Vynechaný text --