ČESKOSLOVENSKÁ ŠTÁTNA NORMA

MDT 621.643.2/.4:628.24

Schválená: 18.6.1986

Liatinové odpadové rúry a tvarovky
ROZMERY HRDIEL A KONCOV RÚR
A TVAROVIEK

ČSN 13 2110

JK 552 41

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Dimensions of sockets and ends of tubes and tube fittings

 

Rozmery v mm

 

1X1.gif

 

Obr.

 

Tab. 1

 

1X2.gif

Nahrádza ČSN 13 2110
z 3.1.1959

Účinnosť od:
1.6.1987

25063-- Vynechaný text --