ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 621.646:381.717

Schválena: 9.1.1978

Armatury
ARMATURY PRŮMYSLOVÉ
Technické dodací předpisy
Prověřování armatur

ČSN 13 306
část 2

JK 422

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Industrial valves. Technical delivery code. Testing of valves

 

Tato část normy stanoví způsoby prověřování armatur.

 

Účelem normy je stanovení rozsahu a popisu jednotlivých zkoušek tak, aby příslušná ustanovení byla zárukou jejich jednotného výkladu.

 

I. VŠEOBECNĚ

 

1. Armatury se zkoušejí bez nátěru. Výjimky jsou dovoleny:

a) když polotovary armatur jsou opatřeny základním nátěrem na vnějších popř. vnitřních plochách;

b) u armatur, které byly již v provozu a mají být znovu zkoušeny např. po opravě apod.;

c) když přejímacím zkouškám se podrobí armatury dodávané ze skladu.

 

II. ZKOUŠKY

 

2. Podle účelu - a) kontrolní výrobní (dále jen výrobní) čl. 12 až 15

                 b) přejímací - čl. 16 až 20

 

3. Podle druhu - a) pevnost a nepropustnost - čl. 21 až 26

                 b) zadírání - čl. 27 až 20

                 c) těsnost uzávěru - čl. 30 až 35

 

4. Podle způsobu - a) za studena - čl. 21 až 23, 27 až 29, 30 až 32

                   b) za tepla - čl. 24 až 29, 33 až 35

                   c) zvláštní - čl. 36 až 47


Nahrazuje ČSN 13 3060
z 20.3.1959

Účinnost od:
1.6.1979

00894-- Vynechaný text --