ICS 91.140.30                                                                                                                                          ČSN

                                                                                                                                                                            EN 13403

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   12 0521

 

                                                                                                                                                                            Listopad 2003

 

 

 

 

 

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

 

 

 

 

 

 

 

Větrání budov - Nekovová potrubí - Vzduchotechnická potrubí

vyrobená z izolačních desek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003

Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány

a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.