ICS 13.040.35

ČSN

EN 17141

 

12 5302

Únor 2021

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Čisté prostory a příslušná řízená prostředí –
Regulace biologického znečištění

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2021
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.