ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 697.94

Schválena: 18.6.1986

VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY
Řady základních parametrů

ČSN 12 7001*
ST SEV 4486-84


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Air handling equipments. Air conditioners. Ranges of basic parameters

 

Touto normou se zavádí

ST SEV 4486-84 Vzduchotechnická zařízení. Klimatizační jednotky. Řady základních parametrů (viz str. 3 až 5) jako čs. státní norma.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily (viz str. 5), se používá (v odvolávkách, citacích a odkazech) přímo norma RVHP.

Čs. státní norma je doplněna o čl. 01 až 03 platné pouze v ČSSR.

 

01. Řada jmenovitých objemových průtoků vzduchu klimatizačních jednotek podle čl. 1 se rozšiřuje o hodnotu 315000 m3/h.

 

02. Jmenovitý objemový průtok vzduchu klimatizačních jednotek se určuje jednoznačně při atmosférickém tlaku 101,3 kPa, při teplotě vzduchu na vstupu do klimatizační jednotky 20 oC a při relativní vlhkosti vzduchu na vstupu do klimatizační jednotky

65 %, s dovolenou odchylkou ± 6 %, avšak bez rozmezí tolerancí ve smyslu čl. 1.

 

03. Jmenovitý tepelný a (nebo) chladicí výkon klimatizačních jednotek podle čl. 2 a (nebo) čl. 3 se doplní vždy o údaje vstupních parametrů topného a (nebo) chladicího média, při kterých je (jsou) určen (určeny).Účinnost od:
1.7.1987

32696-- Vynechaný text --