ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 62-784.2

19.02.1986

Vzduchotechnická zařízení
ODSÁVÁNÍ ŠKODLIVIN OD STROJŮ
A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Všeobecná ustanovení

ČSN 12 7040

JK 429

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Exhausting of harmful substances from machines and technical devices. General regulations

 

Tato norma platí pro navrhování odsávacích zařízení od strojů a technických zařízení s výskytem škodlivin, projektovaných po dni účinnosti normy. Nezahrnuje však zásady pro řešení odsávání od strojů a technických zařízení, kde toto je nezbytnou funkční součástí technologického procesu (například odvod spalin z energetických kotlů), nebo přemisťování sypkého materiálu proudem vzdušiny (například pneumatická doprava dřevoodpadu od dřevoobráběcích strojů) apod.

Tato norma platí i pro odsávání škodlivin od strojů a technických zařízení dovážených ze zahraničí.

Problematika odsávání škodlivin v některých ostatních konkrétních oblastech užití se řeší a posuzuje podle dalších technických norem a předpisů v příslušné oblasti - viz Dodatek.

 

Poznámka:

Na tuto normu navazují souvisící technické normy, nebo technické podmínky vzduchotechnických zařízení.

 

I. NÁZVOSLOVÍ

 

1. Názvosloví vzduchotechnických zařízení - viz ČSN 12 0000.


ČSN 12 7040
z 12.6.1970

Účinnost od:
1.1.1987

25019-- Vynechaný text --