ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 621.928

Schválena: 29.9.1986

Vzduchotechnika
ODLUČOVAČE A FILTRY
Společná ustanovení

ČSN 12 4000

JK 429

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Air distribution systems. Dust collectors and filters. Common regulations

 

Tato norma platí pro navrhování, zkoušení a dodávání odlučovačů, průmyslových filtrů a filtrů atmosférického vzduchu (dále jen odlučovačů a filtrů) pro vzduchotechnická zařízení.

Typové označení přidělené výrobkům před datem účinnosti této normy se nemění.

 

I. NÁZVOSLOVÍ

 

1. Názvosloví odlučovačů filtrů - viz ČSN 12 0000.

 

2. Zaručované hodnoty odlučovače nebo filtru, např. největší výstupní koncentrace prachu, celková odlučivost, největší tlaková ztráta, nejvyšší vstupní teplota apod., jsou hodnoty parametrů zaručované výrobcem.

 

II. VŠEOBECNĚ

 

3. Odlučovače nebo filtry se vyrábějí podle podrobnějších technických norem nebo technických podmínek se zřetelem na příslušné předpisy bezpečnosti a hygieny práce.

 

Označování

 

4. Označení odlučovačů nebo filtrů v technické dokumentaci se skládá z názvu, typového označení, charakteristického údaje a čísla technické normy, popř. technických podmínek.

 

5. Podrobný způsob označování odlučovačů nebo filtrů musí být uveden v příkladu označení v příslušných technických normách, popř. technických podmínkách.

Přehled typového označení odlučovačů je uveden v tab. 1.

Přehled typového označení průmyslových filtrů a filtrů atmosférického vzduchu je uveden v tab. 2.


Dříve ON 12 4000
z 3.12.1975

Účinnost od:
1.9.1987

25008-- Vynechaný text --