ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 697.992:534.83.083

Schválena: 10.5.1991

METODY MĚŘENÍ A HODNOCENÍ HLUKU
VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Všeobecná ustanovení

ČSN 12 0017

JK 429

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Methods of measurement and rating of noise from ventilating and air conditioning equipments. General specifications

 

Norma stanoví metody měření hluku a hlukové charakteristiky vzduchotechnických zařízení.

 

I. NÁZVY A DEFINICE

 

1. Názvy a definice z oboru akustiky jsou uvedeny v ČSN 01 1304, ČSN 01 1600 a ČSN 01 1603.

 

II. VŠEOBECNĚ

 

2. Uvedené metody měření a hodnocení stanovují hluk vzduchotechnických zařízení a jejich samostatně použitelných částí, jehož zdrojem je ventilátor, elektromotor nebo jiné pomocné strojní součásti, proudění vzduchu v zařízení nebo chvění částí zařízení.

 

III. MĚŘENÉ VELIČINY

 

3. Metodami podle této normy se určují následující veličiny:

a) Hladina akustického výkonu A LWA v db(A);

b) Hladiny akustického výkonu v oktávových pásmech se středními kmitočty 125 až 8000 Hz LWoct v dB (při podrobnějších požadovaných údajích);

c) Hladina zvuku A LA v dB(A) v místě pobytu osob, v místě obsluhy stroje nebo ve stanoveném místě, jestliže nelze určit hladinu akustického výkonu A;


Nahrazuje ČSN 12 0017
z 30.11.1981

Účinnost od:
1.5.1992

24994-- Vynechaný text --