ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

DT 621.165:001.4

Schválena: 15.11.1971

NÁZVOSLOVÍ PARNÍCH TURBÍN

ČSN 08 0000


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Terminology of steam turbines

 

Tato norma stanoví české a slovenské odborné názvosloví používané v oboru parních turbín (dále jen turbín).

 

Připojené cizojazyčné názvy nejsou předmětem normy; mají sloužit k orientaci uživatele normy a ke zpřesnění pojmového obsahu normalizovaného názvu.

 

I. ZÁKLADNÍ POJMY

1 parní turbína                          tepelný lopatkový motor, v němž

parná turbína                            se mechanická energie na hřídeli

Nezobrazitelný cizojazyčný text!         získává expanzí proudící vodní páry

steam turbine                            v jednom nebo více turbínových

Dampfturbine                             stupních

 

2 parní turbosoustrojí                   turbína s poháněným strojem

parný turboagregát                       (např. turboalternátorem); u turbín

Nezobrazitelný cizojazyčný text!         s převodem včetně převodovky.

steam-turboset

Dampfturbosatz

 

3 parní turbínové zařízení               Parní turbosoustrojí včetně vnitřního

parné turbínové zariadenie               spojovacího potrubí a ostatního

Nezobrazitelný cizojazyčný text!         příslušenství (např. čerpadel, kondenzátoru

steam-turbine-generator plant            a jeho příslušenství, regeneračních

Dampfturbinenanlage                      ohříváků).

 

4 a 5 na doplňky


Nahrazuje ČSN 08 0000
ze dne 7.10.1964

Účinnost od:
1.2.1973

00759-- Vynechaný text --