ICS 43.080.10

ČSN

EN 13776

 

07 8456

Listopad 2023

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zařízení a příslušenství na LPG – Postupy plnění
a vypouštění autocisteren na LPG

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13776 (07 8456) z listopadu 2013.

 

Obsah obrázku Písmo, kaligrafie, typografie, design

Popis byl vytvořen automaticky

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2023
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.