ICS 23.060.40

ČSN

EN 14912

 

07 8492

Prosinec 2022

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zařízení a příslušenství na LPG – Kontrola a údržba ventilů lahví
na LPG při periodické kontrole lahví

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14912 (07 8492) ze září 2015.

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2022
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.