ICS 23.020.35; 71.100.20

ČSN

EN ISO 13338

 

07 8312

Prosinec 2022

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Lahve na plyny – Plyny a směsi plynů – Stanovení žíravých účinků
na tkáň pro výběr výstupů ventilu lahve

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 13338 (07 8312) z dubna 2021.

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2022
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.