Domestic cooking appliances burning gas - Part 1-2: Safety - Appliances having forced-convection ovens and/or grills

Appareils de cuisson domestiques utilisant les combustibles gazeux- Partie 1-2: Sécurité-Appareils comportant des fours et/ou des grilloirs à convection forcée

Haushalt - Kochgeräte für gasförmige Brennstoffe - Teil 1-2: Sicherheit - Geräte mit Umluft-Backöfen und/oder -Strahlungsgrilleinrichtungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 30-1-2:1999. Evropská norma EN 30-1-2:1999 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 30-1-2:1999. The European Standard EN 30-1-2:1999 has the status of a Czech Standard.

 

© Český normalizační institut, 2000  57847

Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 

 

Strana 1

 

 

Národní předmluva

Citované normy

EN 30-1-1:1998 zavedena v ČSN EN 30-1-1:1999 (06 1410) Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost- Část 1-1: Všeobecné požadavky na bezpečnost

EN 30-1 -1:1998/A1:1999 zavedena v ČSN EN 30-1-1:1998/A1:1999 (06 1410) Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 1-1 : Všeobecné požadavky na bezpečnost

EN 60335-2-6:1990 zavedena v ČSN EN 60335-2-6:1993 (36 1055) Bezpečnost elektrických spotřebi­čů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky pro sporáky, vařiče, pečicí trouby a po­dobné spotřebiče pro domácnost

Vypracování normy

Zpracovatel: Remeš Brno, IČO 155 57 448, Petr Remeš

Technická normalizační komise: TNK 26, Spotřebiče na plynná, kapalná a pevná paliva

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Husák

 

Strana 2