ICS 97.040.20

ČSN

EN 30-1-2

 

06 1410

Říjen 2023

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost – Bezpečnost –
Část 1-2: Spotřebiče s pečicími troubami a nucenou konvekcí

 

Obsah obrázku Písmo, kaligrafie, typografie, design

Popis byl vytvořen automaticky

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2023
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.