ICS 91.140.10

ČSN

EN 15316-4-2

 

06 0401

Listopad 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Energetická náročnost budov – Výpočtová metoda pro stanovení
potřeb energie a účinností soustavy –
Část 4-2: Výroba tepla pro vytápění, Tepelná čerpadla,
Modul M3-8-2, M8-8-2

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15316-4-2 (06 0401) z října 2011.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.