ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 683.964

26.05.1983

SPOTŘEBIČE NA KAPALNÁ PALIVA
PRO DOMÁCNOST A TURISTIKU
Všeobecné technické podmínky

ČSN 06 1310*
ST SEV 3049-81


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Liquid fuel local appliances

 

Touto normou se zavádí ST SEV 3049-81 Spotřebiče na kapalná paliva pro domácnost a turistiku. Všeobecné technické podmínky (viz str 5 až 25) jako čs. státní norma.

 

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily (viz str.25), se používá (v odvolávkach, citacích a odkazech) přímo norma RVHP. Tato norma i normy přidružené neplatí pro spotřebiče vyrobené před nabytím účinnosti této normy a přidružených norem. Čs. norma je doplněna o čl.01 a02 platné pouze v ČSSR

 

01. Pokud jsou spotřebiče na kapalná paliva kombinovány se spotřebiči na plynná paliva podle ČSN 06 1401 nebo tuhá paliva podle ČSN 361050, musí příslušné části spotřebičů odpovídat těmto normám.

 

02. Elektrické příslušenství spotřebičů musí odpovídat ČSN 36 1050

 

DODATEK

 

Přidružené čs. normy

ČSN 06 1311 Kamna na topnou naftu (obsahuje ST SEV 3050-81)

ČSN 06 1312 Kamna na petrolej (obsahuje ST SEV 3056-81)

ČSN 06 1313 Vařič na benzín (obsahuje ST SEV 3051-81)

ČSN 06 1314 Odpařovací vařič na líh (obsahuje ST SEV 3053-81)

ČSN 06 1316 Spádový vařič na líh (obsahuje ST SEV 3052-81)

ČSN 06 1317 Vařič na petrolej (obsahuje ST SEV 3054-81)

ČSN 06 1318 Zásobníkový ohřívač vody (obsahuje ST SEV 3055-81)


ČSN 06 1310
z 10.3.1975

Účinnost od:
01.07.1984

24757-- Vynechaný text --