ICS 25.160.20

ČSN

EN ISO 17632 

05 5501

Červenec 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Svařovací materiály – Plněné elektrody pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí s ochranou plynu a bez ochrany plynu – Klasifikace

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 17632 (05 5501) z listopadu 2009.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.