ICS 25.160.40

ČSN

EN ISO 17643 

05 1179

Duben 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkouška svarů vířivými proudy analýzou komplexní roviny

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1711 (05 1179) z března 2001.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.