ICS 13.100; 25.160.10

ČSN

EN ISO 25980

 

05 0703

Říjen 2023

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Ochrana zdraví a bezpečnost práce při svařování a příbuzných procesech – Průsvitné závěsy, pásy a zástěny pro obloukové svařování

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 25980 (05 0703) ze srpna 2015.

 

Obsah obrázku Písmo, kaligrafie, typografie, design

Popis byl vytvořen automaticky

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2023
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.