ČESKO-SLOVENSKÁ NORMA

MDT 621.791.75:614.8

Február 1993

Zváranie
BEZPEČNOSTNÉ USTANOVENIA
PRE OBLÚKOVÉ ZVÁRANIE KOVOV

ČSN 05 0630


 

 

 

Welding

Safety measures for arc welding of metals

Le soudage

Les prescriptions de sécurité pour le soudage à l'arc des métaux

Schweiben

Sicherheitsvorschriften für das Lichtbogenschweiben von Metallen

 

V tejto norme sú podľa § 3 Zákona č. 142/1991 Zb. o česko-slovenských technických normách záväzné v rozsahu pôsobnosti ČÚBP, SÚBP, SBÚ, MV ČR, MV SR, MZ ČR, MZ SR na základe ich požiadaviek tieto kapitoly a články:

 

1X1.gif

 

Predhovor

 -- Vynechaný text --