ICS 25.220.20

ČSN

EN ISO 14919 

03 8741

Únor 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Žárové stříkání – Dráty, tyčinky a kordy pro stříkání plamenem a stříkání elektrickým obloukem – Klasifikace – Technické dodací podmínky

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 14919 (03 8741) z ledna 2002.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.