ICS 77.060

ČSN

EN ISO 11130

 

03 8129

Říjen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Koroze kovů a slitin – Zkouška střídavým ponorem do solného roztoku

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 11130 (03 8129) z února 2011.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.