ICS 25.220.10

ČSN

EN ISO 11126-10

 

03 8236

Červen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Příprava ocelových podkladů před nanesením
nátěrových hmot a obdobných výrobků –
Specifikace nekovových otryskávacích prostředků –
Část 10: Almandin

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 11126-10 (03 8236) ze srpna 2005.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.