ICS 25.220.40

ČSN

EN ISO 14713-3

 

03 8261

Listopad 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zinkové povlaky – Směrnice a doporučení pro ochranu
ocelových a litinových konstrukcí proti korozi –
Část 3: Sherardování

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 14713-3 (03 8261) z července 2010.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.