ICS 21.060.20

ČSN

EN ISO 2320 

02 1011

Červenec 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Spojovací součásti – Samojistné šestihranné matice z oceli –
Funkční požadavky

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 2320 (02 1011) z května 2010.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.