mod ISO/DIS 15071:1996

 

Hexagon bolts with flange - Small series

 

Vis à tête hexagonale à embase cylindro-tronconique - Série étroite

 

Sechskantschrauben mit Flansch - Leichte Reihe

 

 

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 1662:1997. Evropská norma EN 1662:1997 má status
české technické normy.

 

This standard implements the English version of the European Standard EN 1662:1997. The European Standard
EN 1662:1997 has the status of a Czech Standard.
                         

                                                                          

                                     

© Český normalizační institut, 1999

Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány

a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

55324

                                                                          

                                                                                                                

1. strana

                                                                          

                                                                          

                                     

ČSN EN 1662

 

 

Národní předmluva

 

 

Citované normy

 

EN 26157-3                  zavedena v ČSN EN 26157-3 Spojovací součásti. Povrchové vady. Část 3: Šrouby pro
zvláštní použití (02 1016)

 

prEN ISO 898-1           nezavedena

 

prEN ISO 3506-1         nezavedena, nahrazena EN ISO 3506-1, zavedena v ČSN EN ISO 3506-1 Mechanic-
ké vlastnosti spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí - Část 1: Šrouby (02 1007)

 

prEN ISO 4042            nezavedena

 

prEN ISO 4753            nezavedena

 

prEN ISO 4759-1         nezavedena

 

ISO 724                        dosud nezavedena

 

ISO 888                        dosud nezavedena

 

ISO 965-2                     dosud nezavedena

 

ISO 3269                      zavedena v ČSN ISO 3269 Spojovací součásti. Přejímací kontrola (02 1005)

 

ISO 8992                      zavedena v ČSN ISO 8992 Spojovací součásti. Všeobecné požadavky na šrouby a matice
(02 1002)

 

 

Upozornění na národní přílohu

 

Do této normy je doplněna národní příloha A.

 

 

Vysvětlivky k textu převzaté normy

 

V běžné podnikové praxi se pro jednoznačné označení součásti ukazuje jako postačující používání zkrá-
ceného slovního označení: „Šroub“. Strany, které vypracovávají dohodu na podkladě této normy, by však
měly dodržovat používání úplného označení podle této normy, pokud se předem výslovně nedohodnou
jinak.

 

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: Doc. Ing. Otmar Kugl, CSc, IČO 67763995

Technická normalizační komise: TNK 9 Spojovací součásti

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jaroslav Skopal, CSc.                        

                                                                          

                                                                          

2. strana