ICS 01.040.01; 01.110

ČSN

EN ISO 10209 

01 3101

Únor 2013 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Technické výkresy – Terminologie – Termíny vztahující se k technickým výkresům, definici produktu a související dokumentaci

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 10209-2 (01 3101) z prosince 1997.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.