ICS 13.020.20

ČSN

EN ISO 14008

 

01 0908

Únor 2021

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Peněžní oceňování environmentálních dopadů
a souvisejících environmentálních aspektů

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2021
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.